Strona główna > Katechezy i Liturgia > Katechezy przedślubne

Katechezy przedślubne

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa jest podzielone na dwie części: katechezy przedmałżeńskie i katechezy przedślubne. Aby przyjąć sakrament małżeństwa potrzeba ukończyć obydwie formy katechez.

 

Katechezy przedślubne są ostatnim etapem przygotowania do małżeństwa i w pewnym sensie stanowią kontynuację katechez przedmałżeńskich. W tym ostatnim przygotowaniu mogą uczestniczyć tylko pary narzeczeńskie.

 

W ramach katechezy przedślubnej narzeczeni uczestniczą w trzech spotkaniach ogólnych dla grupy narzeczonych, które składają się z dwóch części  (część pierwszą każdej konferencji prowadzi kapłan, część drugą małżeństwo) oraz w trzech spotkaniach indywidualnych,  które prowadzone są dla każdej pary oddzielnie przez małżeństwo doradców rodzinnych.

Całość przygotowania trwa około trzy miesiące i kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność obydwojga narzeczonych na wszystkich spotkaniach grupowych i indywidualnych. Zaświadczenie wydane dla pary jest ważne bezterminowo, dlatego jeżeli jest już ustalona data ślubu, warto nie odkładać udziału w katechezach przedślubnych na ostatnią chwilę.

Tematyka konferencji:

Konferencja I
Sakrament małżeństwa: znaczenie i wartość (kapłan)
Miłość narzeczeńska, małżeńska i rodzicielska (małżeństwo)
Biologiczne uwarunkowania odpowiedzialnego rodzicielstwa (małżeństwo)

Konferencja II
Etyka w miłości małżeńskiej (kapłan)
Kultura pożycia małżeńskiego (małżeństwo)
Metody rozpoznawania płodności (małżeństwo)

Konferencja III
Rodzina w służbie życiu (kapłan)
Zagrożenia dla miłości małżeńskiej i rodzinnej (małżeństwo)
Odpowiedzialność małżonków za przyjęcie i wychowanie potomstwa (małżeństwo)


Rozmowy indywidualne rozpoczynają się po III konferencji i są prowadzone po wcześniejszym ustaleniu terminów z prowadzącymi. Pomiędzy poszczególnymi rozmowami indywidualnymi należy przewidzieć około 1 miesiąc przerwy.
 

Edycję prowadzą Agnieszka i Maciej Stopyrowie
Zapisy na katechezy przedślubne odbywają się "online" i telefonicznie:
katechezylancut2@gmail.com
tel. 506 956 990

Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Łańcucie

Górne 1

37-100 Łańcut

Kontakt

Kancelaria tel. kom. 695 859 995

Ks. Proboszcz tel. kom. 725 999 535

e-mail: parafia@lancutmichal.pl