Strona główna > Parafia > Historia parafii

Historia parafii

Historia naszego kościoła zaczęła się ponad 12 lat temu….

Lipiec 2000r.
Grupa mieszkańców Łańcuta, osiedla Braci Śniadeckich występuje do ks. prałata Władysława Kenara, ówczesnego proboszcza parafii św. Stanisława Biskupa z prośbą o potrzebę budowy kościoła w tym rejonie.

Grudzień 2000r.
Ks. prałat Władysław Kenar po konsultacjach z burmistrzem i starostą występuje do Starostwa Powiatowego w Łańcucie o wytypowanie terenu pod budowę nowego kościoła. Rozpoczyna także nieustającą modlitwę z całą parafią przed obrazem Matki Bożej Pani Łańcuckiej w intencji powodzenia tego trudnego dzieła.
 
Marzec 2001r.
Starostwo Powiatowe w Łańcucie zgodnie z przyjętymi procedurami przygotowuje teren przyległy do ul. Armii Krajowej wydzielając z większej działki przy ul. Górne działkę  o powierzchni prawie 1 ha.

Luty 2002r.
Zarząd Powiatu Łańcuckiego występuje do Zarządu Miasta Łańcuta z wnioskiem o wprowadzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta odnośnie wydzielonej działki poprzez przeznaczenie jej pod budowę kościoła rzymskokatolickiego.

Lipiec 2002r.
Starostwo Powiatowe w Łańcucie pisze do hrabiego Stanisława Potockiego spadkobiercy Alfreda Potockiego o wyłączenie przedmiotowej działki z wniosku o zwrot majątku. Dnia 29 lipca 2002 roku Zarząd Powiatu otrzymuje pisemną zgodę od hr. Potockiego na bezpłatne przeznaczenie w/w działki na cele kultu religijnego tj. wybudowanie nowego kościoła parafii rzymskokatolickiej.

Kwiecień 2003r.
Rada Miasta Łańcuta uchwałą z dnia 29 kwietnia 2003r. wprowadza do planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotową działkę jako teren pod budowę kościoła z obiektami towarzyszącymi.

Lipiec 2003r.
Rada Powiatowa uchwałą z dnia 15.07.2003r. zgodnie z prawem postanawia sprzedać za symboliczną złotówkę (słownie: jeden złoty) działkę  przeznaczoną pod kościół.

Wrzesień 2003r.
Starostwo Powiatowe w Łańcucie przenosi w dniu 4.09.2003 roku aktem notarialnym własność w/w działki na parafię rzymskokatolicką pod wezwaniem  św. Stanisława Biskupa.

Październik 2005r.
9.10.2005r. ks. abp Józef Michalik dokonuje aktu poświęcenia placu i krzyża przy ul. Górne.

W latach 2006 do 2008 trwają intensywne konsultacje i prace architektoniczne na temat kształtu i funkcjonalności mającej powstać świątyni. Ostatecznie zostaje wybrany sprawdzony, typowy projekt budynku sakralnego dostosowanego do tutejszego terenu.

Kwiecień 2008r.
Historycznego dnia tj. 8.04.2008 roku rozpoczynają się pierwsze roboty ziemne przy fundamentach pod nowy kościół (w zamyśle św. Michała Archanioła) przy ul. Górne w Łańcucie. Roboty te rozpoczęła firma Excel pana Ryszarda Ostrowskiego z Łańcuta.  

Listopad 2008r.
Rozpoczęto pierwsze prace murarskie przy wznoszeniu ścian i tworzeniu belek nośnych. Wylano stropy nad nawami bocznymi.

Począwszy od lutego 2009r. do września 2010r. trwały systematyczne, mozolne prace budowlane.

Sierpień 2009r.
Rozpoczęły się prace blacharskie na wieży. 1 sierpnia ks. arcybiskup Józef Michalik odwiedził plac budowy, wyraził zadowolenie z tempa podejmowanych prac i dziękował całej parafii za zaangażowanie.

Czerwiec - październik 2010r.
Wykonano tynkowanie kościoła z zewnątrz, położono blachę na całym kościele i założono okna.

Listopad 2010r.
Wybudowano poddasze na plebanii, wykonano dach i przykryto dachówką. Wstawiono okna na plebanii, położono tynki na całej świątyni.

Sierpień – wrzesień 2011r.
Wykonano przyłącz gazu i doprowadzono wodę do kościoła i plebanii. Wykonano całą instalację elektryczną i nagłośnieniową. Wykonano instalację kanalizacyjną.
 
Październik – listopad 2011r.
Wykonano tynkowanie wnętrza kościoła i zakrystii.
8 października 2011 to kolejny ważny moment w historii tego kościoła. Następuje uroczyste wmurowanie przez Metropolitę Przemyskiego ks. arcybiskupa Józefa Michalika kamienia węgielnego przywiezionego z Sanktuarium Św. Michała Archanioła na górze Gargano we Włoszech.

Luty – marzec 2012r.
Wykonano wylewki, ogrzewanie nadmuchowe, klimatyzację i zamontowano drzwi.

Sierpień 2012r.
25 sierpnia 2012 roku ks. arcybiskup Józef Michalik Metropolita przemyski eryguje dekretem nową parafię pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie wydzielając ją z parafii macierzystej pw. św. Stanisława Bpa. Proboszczem nowej parafii zostaje mianowany ks. Marek Blecharczyk, a wikariuszem ks. Rafał Szykuła. Z miejsca zyskują ogromną sympatię parafian a zwłaszcza dzieci.

Wrzesień 2012 do dziś tj. 23 grudnia 2012r.
Działania ks. proboszcza Marka są imponujące w tak krótkim czasie. M.in. dokonał korzystnego zakupu organów, płytek do sal katechetycznych, sanitariatów, szaf, krzeseł, ekranu itp. Rozpoczęły działalność grupy liturgiczne, a zwłaszcza ministranci, KSM czy chór.
Można by wymieniać jeszcze wiele inicjatyw i działań naszego księdza proboszcza, ale jak sam podkreśla najważniejszym zadaniem nas wszystkich jest teraz budowa kościoła duchowego.


Powyższy tekst powstał na podstawie materiału opracowanego przez Pana Ryszarda Rejmana

Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Łańcucie

Górne 1

37-100 Łańcut

Kontakt

Kancelaria tel. kom. 695 859 995

Ks. Proboszcz tel. kom. 725 999 535

e-mail: parafia@lancutmichal.pl